Pismo alchemiczne w działaniu - o traktatach Michała Sędziwoja

Sójka, Tomasz

Pismo alchemiczne jawi się jako skomplikowany labirynt znaczeń. Jego sens wśród licznych symboli, order metafor i poetyckich wizji wydaje się być nieuchwytnym. W prezentowanym artykule proponuję przybliżyć się do alchemicznej treści zawartej w traktatach Michała Sędziwoja poprzez wskazanie na kilka zasadniczych funkcji alchemicznego pisma: pismo jak ?pomoc?, tadalafil jako ?upominanie?, sildenafil jako ?naśladowanie? sił natury, ?łączenie? przeciwieństw. Ostatnia piąta funkcja ? ?nierozstrzygalność? ? uwypukla treści o charakterze dynamicznym. Interpretacja taka nie aspiruje do odkrycia jednego całościującego sensu pisma alchemicznego, lecz wydobywa kolejne jego aspekty, naświetla sens z różnych perspektyw. Okazuje się, że alchemiczne pismo ? mimo, że zaciemnione i zawiłe ? jest wypowiedzią precyzyjnie skonstruowaną, retorycznie kontrolowaną, z wyraźnym filozoficznym zapleczem. Jego działanie nie tylko polega na opisaniu nieokreślonej tajemnicy. Pismo alchemiczne jako operacja słowna, procedura werbalna, czy też ?wydarzenie słowne? angażuje się w konkretne obszary nauki, filozofii i sztuki.

 

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Sojka [pdf] [558 KB]