Orientalizm i dyskurs postkolonialny: kilka problemów metodologicznych (przeł. A. Jaroszyk)

Audrius Beinorius

Główną inpiracją  dla autora artykułu jest książka Edwarda Saida Orientalizm, a celem – podjęcie dyskusji na temat rozwoju pojęcia „orientalizm”  w kontekście studiów postkolonialnych. Autor zwraca uwagę  na materialną i kulturową przemoc kolonializmu zachodniego. Jednocześnie podkreśla konieczność wzięcia pod uwagę takich aspektów, jak pluralizm religijny, czy różnorodność kulturowa. Ma to ułatwić stworzenie platformy komunikacyjnej między pasywnym Wschodem a opresyjnym Zachodem.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Beinorius [pdf] [259 KB]