Współczesna proza serbska i dylematy postkolonializmu

Igor Peršić

W tekście zaprezentowano panoramę serbskiej prozy ostatnich dziesięcioleci ubiegłego i pierwszego dziesięciolecia XXI wieku z perspektywy teorii postkolonialnych. ?Paradygmat zwierzęcy? posłuży jako konstrukt formalny, case wykorzystany w niniejszym tekście do rozważań nad formami współistnienia we współczesnej literaturze serbskiej tego, online co osobiste, page prywatne, swojskie, ?udomowione? z tym, co związane z demistyfikacją wielkich narracji nacjonalistycznych i neokapitalistycznych. Rozpoznania teoretyków postkolonializmu zostaną wykorzystane jako narzędzie metodologiczne służące do prezentacji strategii stosowanych w zaangażowanej refleksji nad globalnymi dylematami poetyki i polityki.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Igor Persic [pdf] [276 KB]