Kobiece narracje o Wielkiej Wojnie w serbskiej literaturze popularnej okresu międzywojennego (casus Мilicy Jakovljević – Мir Jаm)

Magdalena Koch

Przedmiotem badania w artykule są osobiste, pills alternatywne narracje kobiece o pierwszej wojnie światowej w literaturze serbskiej. Dotychczas historycy literatury nie zwrócili na nie uwagi, more about tymczasem wzbogacają one literackie reprezentacje o Wielkiej Wojnie, pokazując kobiecą percepcję i ilustrując kataklizm ich doświadczeniem wojennej codzienności. Materiałem do analizy jest twórczość Milicy Jakovljević, piszącej pod pseudonimem literackim Mir Jam, autorki literatury popularnej w okresie międzywojennym. Analizie interpretacyjnej zostały poddane trzy gatunkowo odmienne teksty: dramat Tamo daleko (?Tam daleko?), powieść U slovenačkim gorama (?W górach Słowenii?) oraz autobiografia Izdanci Šumadije (?Dzieci Szumadii?). Kluczowymi kategoriami, przez których pryzmat zostały utrwalone obrazy wojny, są u Milicy Jakovljević kategoria literatury kobiecej (kobieca perspektywa tematyczna i narracyjna, kobiece autorstwo i kobiecy odbiorca), kategoria literatury popularnej, a także kategoria mikrohistorii i pamięci kulturowej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Koch [pdf] [385 KB]