Współczesny dyskurs neoeurazjatyzmu rosyjskiego wobec Europy Środkowo-Wschodniej

Marek Jedliński

W artykule poddano analizie i interpretacji założenia ideowe współczesnego, information pills rosyjskiego neoeurazjatyzmu, liderem którego jest Aleksander Dugin ? znaczący reprezentant rosyjskiego konserwatyzmu, o rosnących wpływach politycznych w kręgach najwyższych władz państwowych. W tekście eksponowane miejsce zajmuje prowadzony przezeń dyskurs ideowy wobec Europy Środowo-Wschodniej oraz Duginowska interpretacja konfliktu rosyjsko- ukraińskiego. Postuluje on zbudowanie ideokratycznego państwa prawosławno-radzieckiego, w skład którego wejść powinna Ukraina i Europa Środkowa. Lider neoeurazjatyzmu operuje językiem konfrontacji i wykluczenia, absolutyzując aksjologicznie obserwowaną rzeczywistość. Odpowiednich narzędzi do zinterpretowania i oceny zorganizowanego przez absurd, świata Dugina dostarcza twórczość literacka Wiktora Jerofiejewa i jego najnowsza powieść Akimudy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
05 Jedlinski [pdf] [309 KB]