Kobieta-pisarz. Cyborg i utopia hybrydycznej płci kulturowej w serbskiej kulturze XXI wieku

Tatjana Rosić

Autorka rozważa status i miejsce, sildenafil jakie w serbskiej kulturze zajmuje kobieta-pisarz, cure odwołując się do feministycznej i postmodernistycznej utopii hybrydycznej tożsamości. Wychodząc od definicji cyborga, clinic jako utopijnego konceptu pojawiającego się w feministycznej refleksji Donny Haraway, analizuje utopijne aspekty określenia ?kobieta-pisarz?, bazujące na ciągłej zmianie tożsamości płci i ról kulturowych, implikowanych przez to określenie. Figura kobiecego autorstwa w kontekście neokonserwatywnego rynku serbskiej kultury w okresie przejściowym jest bardziej niż kiedykolwiek związana z rozumieniem oraz z oceną tradycyjnej koncepcji i miary ?kobiecości?. Figura kobiety-autorki w kulturze serbskiej wykorzystuje różne feministyczne strategie reprezentacji, które ją ośmieszają lub pozornie wspierają. Wszystko to wskazuje na pilną potrzebę wypracowania poważnych podstaw dla badań genderowych w tym kraju i w regionie.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Tatjana Rosic [pdf] [303 KB]