Postkolonialne refleksje. Na marginesie pracy zbiorowej From Sovietology to Postcoloniality. Poland and Ukraine from Postcolonial Perspective pod redakcją Janusza Korka

Thompson, Ewa M.

Autorka wiąże kolonializm z rozwojem narodowej świadomości w Europie w osiemnastym wieku. Następnie stwierdza, że u korzeni kolonializmu leży transformacja nawet niewielkiej metropolii w peryferie. Porównuje kolonializm europejski w Afryce i Azji z rosyjskim/sowieckim w Europie i Azji. Jej komentarz dotyczący transformacji świadomości w Polsce znajdującej się stanie kolonizowania zmierza do konstatacji o istnieniu "zastępczego hegemona” w polskim dyskursie. Autorka konkluduje, że polscy u ukraińscy uczeni różnią się w ocenie sposobów wyleczenia ich krajów z kolonialnej zależności.

 

ISSN: 1733-165X

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Thompson E. [pdf] [129 KB]