Którego króla, ignorancie?11 Badania literackie pomiędzy hermeneutyką a kwantyfikacją

Franco Moretti

Jaka jest relacja między ilościową historią literatury ostatnich dwudziestu lat a starszą tradycją hermeneutyczną? Odpowiedzi na to pytanie wydają się dwojakie: dla wielu przedstawicieli obozu interpretacyjnego, nie da się pogodzić tych dwóch podejść, a nowsze podejście ma bardzo małą wartość krytyczną jeśli w ogóle można mówić o wartości w tym wypadku. Z kolei dla większości badaczy ilościowych są one całkowicie zgodne i w zasadzie wzajemnie się uzupełniają. W niniejszym tekście przedstawię trzecią możliwość, która krok po kroku wyprowadzona zostanie z porównania sposobu funkcjonowania obydwu strategii. Mam tu na myśli dosłownie sposób funkcjonowania; oparty na przekonaniu, że praktyki – czyli to, czego uczymy się poprzez wykonywanie, z zawodowego przyzwyczajenia i często bez pełnej świadomości tego, co robimy – często mają większe implikacje teoretyczne niż same stwierdzenia teoretyczne. Innymi słowy: ważniejsze jest zrozumienie tego, jak funkcjonuje paradygmat badawczy, niż określenie tego, jak powinien on funkcjonować. Taki jest plan niniejszego artykułu.Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
18 Moretti [pdf] [152 KB]