Emigrant o emigrantach. Oskara Miłosza i Josifa Brodskiego portrety bez skazy

Agnieszka Czyżak

Punktem wyjścia artykułu, sale analizującego związki pomiędzy tworzonymi przez Czesława Miłosza literackimi portretami innych poetów ? Oskara Miłosza i Josifa Bodskiego ? a jego licznymi autoportretami jest doświadczenie życia na emigracji, mind traktowane jako szczególne wyzwanie egzystencjalne. Życiorys Miłosza, information pills kreowany przez niego na wygnaniu jako ?biografia wieszcza? a równocześnie ?biografia poety światowego? wymagałstworzenia kontekstu biografii podobnych: poetów-emigrantów z Europy Wschodniej odnoszących sukces literacki poza krajem rodzinnym. Jednak najważniejszą więzią między tymi poetami okazała się w twórczości Miłosza ? ?hierarchiczność? pojmowana jako opór przeciw wszelkiemu relatywizmowi oraz niezłomna wiara w konieczność rozróżniania tego, co wysokie, od tego, co niskie.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Agnieszka Czyzak Emigrant o emigrantach [pdf] [211 KB]