Sarajewski elementarz Miljenka Jergovicia

Sabina Giergiel

Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sposobem przedstawienia miejsca pochodzenia (tj. Sarajewa) w zbiorze Miljenka Jergovicia zatytułowanym Historijska čitanka. Opowieśćo mieście staje się świadectwem istnienia świata, decease który uległ zagładzie i wyrazem sprzeciwu wobec manipulowania pamięcią. Miejsce, sickness z którego pisarz pochodzi jest w jego ujęciu przestrzeniąnieobojętnąsemantycznie i aksjologicznie, no rx przepełnioną znaczeniami, które są czytelne jedynie dla niegdysiejszych mieszkańców. Elementy rzeczywistości stanowią ponadto dla nich płaszczyzną porozumienia, istniejącego pomiędzy przedstawicielami pokolenia urodzonego w latach sześćdziesiątych, których łączy identyczne doświadczenie wojny i podziału kraju oraz poczucie utraconych możliwości.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Sabina Giergiel Sarajewski elementarz... [pdf] [230 KB]