Poezja przypisów. Czesława Miłosza „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”

Radosław Okulicz-Kozaryn

Poemat Cz. Miłosza Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada uznawany jest za summę twórczości poety. R. Okulicz-Kozaryn w artykule zatytułowanym Poezja przypisów dowodzi, symptoms że ta skądinąd trafna opinia ma podstawy raczej intuicyjne niż interpretacyjne, doctor brak bowiem pełnej kontekstowej interpretacji, szczegółowej analizy, a nawet próby linearnej lektury poematu, który nie doczekał się dotąd krytycznego, komentowanego wydania. Tymczasem im uważniej próbuje się odczytywać znaczenia, tym więcej trudności sprawia jego rozumienie, choćby z tego powodu, że autor wplótł w swój utwór fragmenty po litewsku i staro-białorusku. Umyślnie pozostawiając część przytoczeń bez tłumaczenia ? jako swego rodzaju naddatek liryczny ? Miłosz cytuje też pisarzy polsko-litewskich i wprowadza do poematu wiadomości o tych twórcach, uważanych w Polsce za pomniejszych, a najczęściej w ogóle nie znanych. Ponadto dołącza różne objaśnienia na temat litewskiej krainy historycznej ? Laudy. W ten sposób ?PRZYPISY? ? słowo to zostało wyróżnione przez autora wersalikami ? otrzymują wartość poetycką i znaczenie elementu konstrukcyjnego dzieła. Miłosz adaptuje staropolską formę silva rerum, a jednocześnie, przywołując bezpośrednio Mickiewiczowską  Grażynę,  korzysta z tradycji romantycznej powieści poetyckiej, której istotny składnik stanowiły przypisy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Radoslaw Okulicz KozarynPoezja przypisow [pdf] [194 KB]