„Bycie Żydem” jako sytuacja uniwersalna. Żydowska „faculté maîtresse” Victora Klemperera

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Filozoficzna refleksja przenikająca dziennikową twórczość Victora Klemperera koncentruje się wokół zagadnienia żydowskiej faculté maîtresse, and która także dla Á. Heller, M. Blanchota, G. Scholema i E. Jab?s?a ? myślicieli rozważających wydarzenie Shoah i żydowską kondycję duchową wobec Zagłady ? staje sięjednym z najważniejszych tematów ich pisarstwa. Imre Kertész uzupełnia prace V. Klemperera, formułując koncepcję ?bycia Żydem? rozumianej jako sytuacja uniwersalna, właściwa istnieniu poddanemu negatywnemu żywiołowi totalitarnych dyktatur. Myślenie o ?kondycji żydowskiej?, jako ?metaforze egzystencji? ma związek z różnymi sposobami myślenia o samym sobie. Według K. i K. kondycja żydowska oznacza ?bycie zanegowanym? w najwyższym stopniu, a także bezdomność, tożsamość pisarską i postrzeganie Pisma jako symbolicznego, ustrukturyzowanego systemu formującego wszystkie sfery życia twórcy.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Kinga Piotrowiak Junkiert Bycie Zydem jako sytuacja uniwersalna.. [pdf] [200 KB]