Na marginesie postkolonialnych odczytań w relacjach polskiej i czeskiej literatury

Kardyni-Pelikánová, Krystyna

Autorka stwierdza istnienie pewnych szczególnych kłopotów translatorskich przy wzajemnych przekładach z obu literatur. Stara się je usytuować na tle rozwijających się badań postkolonialnych. Chociaż oba etnosy lub ich literatury nigdy nie wchodziły z sobą w związki zależnościowe typu kolonialnego, symptoms konsekwencje ich dawnych parakolonialnych czy kolonialnych uzależnień znalazły odbicie w obu kulturach i dyskursach, visit web stanowiąc dla tłumaczy źródło trudnych do przezwyciężenia kłopotów.

 

ISSN: 1733-165X

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
6 7 Kardyni Pelikanova K Na marginesie postkolonialnych oczytan [pdf] [205 KB]