(Post)kolonialne miasta Europy Środkowej

Lisiak, Agata

Byłe kraje satelickie Związku Radzieckiego są postrzegane jako kultury postkolonialne, cheap z czego można można wnioskować, że także ich stolice powinny posiadać cechy postkolonialne. Postkolonialne tożsamości miast środkowoeuropejskich pozostają prawie niezauważone. Artykuł ma na celu wypełnienie tej luki poprzez ukazanie szczególnej postkolonialnej struktury miast takich jak Berlin, Budapeszt, Praga i Warszawa. Poprzez analizę postkolonialnych i kolonialnych właściwości środkowoeuropejskich miast autorka dochodzi do definicji miasta (post)kolonialnego. Prezentacja tej koncepcji w kontekście historycznym, kulturalnym i politycznym pozwala na głębsze zrozumienie zmian, jakim ulegają tożsamości środkowoeuropejskich miast po roku 1989.

 

ISSN: 1733-165X

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
6 9 Lisiak A. Postkolonialne miasta Europy Srodkowej [pdf] [177 KB]