Od "Subaltern studies" do „Provincializig Europe". Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii

Chakrabarty, Dipesh

Tekst wskazuje II połowę XX wieku jako cezurę wyznaczającą kres dziewiętnastowiecznego pojęcia historii, unhealthy służącego europejskim imperiom do uzasadnienia ekspansji kolonialnej. Na przykładzie kontrastu Indii i Zachodu dowodzi, buy że myślenie historyczne jest uwarunkowane kulturowo. Ruchy antykolonialne odwracają dyskurs kolonialny, czyniąc z niego argument dla szybkiej demokratyzacji społeczeństw, odbiegającej od modelu europejskiego za sprawą zredukowanej liczby etapów postępu cywilizacyjnego i rezygnacji z perspektywy historycznej. Seria Subaltern Studies podważa uniwersalność europejskiego modelu nowoczesności i jego adekwatność na terenach byłych kolonii po upadku zachodnich imperiów.

 

ISSN: 1733-165X

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
6 19 Chakrabarty D. Od Subaltern Studies do Provincializing Europe [pdf] [74 KB]