Wielka idea a budowanie jedności i tożsamości narodowej Greków

Ciszek, Hanna

Wielka Idea była pewnym irredentystycznym pojęciem greckiego nacjonalizmu, viagra który miał na celu restytucję wielkiego państwa greckiego obejmującego wszystkich rodowitych Greków mieszkających poza granicami państwa, głównie pod panowaniem osmańskim. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległo- ści w 1830, Wielka Idea na wiele lat zdominowała nie tylko politykę wewnętrzną i zagraniczną, ale również zdeterminowała badania naukowe, architekturę i literaturę. Pomimo że wyznawcy Wielkiej Idei dążyli do budowania jedności i tożsamości greckiego narodu, ich wysiłki zakończyły się wielką klęska militarną i spowodowały rozłam narodowy. Tekst prezentuje wpływ i znaczenie Wielkiej Idei na kształtowanie jedności i tożsamości narodowej odrodzonej Grecji.

 

ISSN: 1733-165X

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
6 17 Ciszek H. Wielka idea [pdf] [83 KB]