Nie samym śmiechem Czesi żyją, czyli kłopoty z tożsamością

Krystyna Kardyni-Pelikanová

Artykuł prezentuje wypowiedzi czeskich publicystystów, viagra buy socjologów i kulturoznawców na temat własnej tożsamości jednostkowej i zbiorowej przełomu XX i XXI wieku oraz ich uwagi o wzajemnej ocenie dwóch tożsamości narodowych: czeskiej i polskiej, seek dokonywanej często za pomocą stereotypów. Przypomina różne czeskie i obce interptretacje dwóch postaci: historycznej Jana Husa i fikcyjnej, literackiej Josefa Švejka jako symboli (ikon) dwojakiej czeskości.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
03 Kardyni Pelikanova [pdf] [386 KB]