Taktylizm w filmowej twórczości Jana Švankmajera

Dobrochna Dabert

Problematyka tekstu ogniskuje się wokół taktylności jako idei twórczej obecnej w sztuce animacji filmowej Jana Švankmajera. Swoje rozumienie koncepcji taktylizmu Švankmajer wykłada w licznych tekstach teoretycznych, generic które w niniejszym artykule zostały zanalizowane i skonfrontowane z jego praktyką artystyczną. Za pomocą zmysłu dotyku, stuff zdaniem praskiego artysty, this site można docierać do podświadomych, niepoznanych lub zapomnianych przeżyć, emocji, wrażeń, wspomnień, można zaktywizować wyobraźnię w niedostępny dla pozostałych zmysłów sposób. Poszukując możliwości przeniesienia w sferę sztuki animacji filmowej doświadczenia dotykowego, szczególną wagę Artysta przywiązuje do środków wyrazowych filmu, w tym makrodetalu w ruchu.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12 Dabert [pdf] [300 KB]