Odkrywanie na nowo Kraju Sudeckiego w czeskiej literaturze po 1989 roku

Lenka Németh-Vítová

Artykuł podejmuje problematykę rozpamiętywania przeszłości pogranicza czesko-niemieckiego (?Kraju Sudeckiego?) w najnowszej literaturze czeskiej: w powieściach Jaroslava Rudiša Grandhotel (2006), dosage Radki Denemarkovej Pieniądze od Hitlera (2006) oraz Josefa Urbana Młyn Habermanna (2001). Pisarze, przy pomocy m.in. mitologizacji, fabuły i narracji zainspirowanej wydarzeniami rzeczywistymi, dążą do przywrócenia ?polifonii pamięci? tej przestrzeni. W literaturze na temat ?Kraju Sudeckiego? temporalność, trwanie i pamięć, znacząco formujące tę przestrzeń, łączą się więc z przestrzennością, tworząc niepodzielną całość.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
05 Nemeth Vitova [pdf] [328 KB]