Danuta Opacka-Walasek

Danuta Opacka-Walasek – prof. dr hab., literaturoznawczyni (Uniwersytet Ślą- ski, Instytut Literaturoznawstwa). Autorka licznych interpretacji liryki współczesnej, ważniejsze książki i artykuły poświęciła twórczości Z. Herberta, Cz. Miło- sza, S. Barańczaka, zagadnieniom czasu w poezji, mariażom wzniosłości i ironii (m. in.: „...pozostać wiernym niepewnej jasności” Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996; Potęga smaku. Zbigniew Herbert, Warszawa 1997; Czytając Herberta, Katowice 2001; Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku, Katowice 2005; Pasaże liryczne, Katowice 2013). Wespół z Piotrem Kila- nowskim opracowała pierwszą w języku portugalskim antologię poezji Z. Herberta (Podróż Pana Cogito/A Viagem do Senhor Cogito, Katowice 2016), będącą zarazem śladem praktyki i zainteresowań glottodydaktycznych wiążących się z kilkudziesięcioma seminariami i wykładami o polskiej poezji, przeprowadzonymi w krajach Europy oraz Ameryki Południowej.

E-mail:
danuta.opacka-walasek@us.edu.pl
ORCID:
0000–0001–9104–0590
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
13 Opacka [pdf] [378 KB]