Piotr Dobrowolski

Piotr Dobrowolski – dr hab., literaturoznawca, estetyk, teatrolog; pracownik naukowy Zakładu Estetyki Literackiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się problemami współ- czesnej estetyki teatru, literatury i sztuk wizualnych w perspektywie porównawczej, społecznej, performatywnej i krytycznej. Krytyk teatralny i literacki, komenta- tor życia artystycznego, tłumacz, eseista. Członek Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, redaktor „Czasu Kultury”, stały współpracownik miesięcznika „Dialog” i portalu www.teatralny.pl, członek Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Autor publikacji popularyzatorskich, krytycznych i naukowych z zakresu literatury, teatru, widowisk i sztuk wizualnych. Redaktor książki Dramatyczność i dialogo- wość w kulturze (wspólnie z A. Krajewską i D. Ulicką), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2010; autor monografii: Estetyka odrzucenia w dramacie i teatrze współczesnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy- tetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011; Wolność, równość, teatr. Pięć lat Sceny Roboczej, Wydawnictwo Czasu Kultury, Poznań 2017; Teatr i polityka. Dyskursy polityczne w polskiej dramaturgii współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2019.

E-mail:
p.dobro@amu.edu.pl
ORCID:
0000–0001–8318–4295
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
25 Dobrowolski [pdf] [252 KB]