Jerzy Kałążny

Jerzy Kałążny – prof. zw. dr hab. w Instytucie Filologii Germańskiej. Literaturo- znawca, historyk literatury niemieckiej, tłumacz. Zainteresowania badawcze: dziewiętnastowieczne procesy nation building, pamięć, narracja i tożsamość we współczesnej literaturze i historiografii, europejskie kultury pamięci w XX i XXI wieku. Najnowsza publikacja: Jak w XXI wieku opowiadać historię? Narracja jako problem teoretyczny i praktyczny w niemieckich naukach o historii, kulturze i literaturze, wybór, wstęp i opracowanie Jerzy Kałążny. Przekład Jerzy Kałążny i Miłosz Wojtyna. Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019.

E-mail:
jerkala@amu.edu.pl
ORCID:
0000–0002–5608–3429
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
14 Kalazny [pdf] [229 KB]