Tatiana Czerska

Tatiana Czerska – dr hab., prof. US, literaturoznawczyni, pracuje w Instytucie Litera- tury i Nowych Mediów (Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński). Zainteresowania naukowe: autobiografizm, diarystyka, epistolografia, tożsamość kulturowa, literatura pogranicza. Najważniejsze publikacje: W. Woroszylski, Z. Żakiewicz „Losy noszą nas różnymi drogami”. Listy 1969–1996 (oprac., Warszawa 2020), Diarystki. Tekst i egzystencja (Szczecin 2018), Przerabianie Żeromskiego (red., Wrocław 2016), Autobiografie (po)graniczne (współred. z I. Iwasiów, Kraków 2016), Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej (Szczecin 2011), Od małej ojczyzny do Uniwersum. Sacrum w twórczości Zbigniewa Żakiewicza (Szczecin 2006). Prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

E-mail:
tatiana.czerska@usz.edu.pl
ORCID:
0000–0002–3752–5498
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
24 Czerska [pdf] [175 KB]