Anna Gawarecka

Anna Gawarecka – prof. nadzw. UAM, bohemistka, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna- niu. Główne zainteresowania naukowe: czeska literatura i kultura: imaginarium narodowe, modernizm, postmodernizm, procesy umasowienia kultury, geografia kulturowa, intersemiotyczność. Opublikowała dwie monografie (Margines i cen- trum. Obecność form kultury popularnej w literaturze czeskiej dwudziestolecia międzywojennego, Poznań 2012; Wygnańcy ze światów minionych, Poznań 2007) oraz kilkadziesiąt artykułów poświęconych literaturze czeskiej XIX, XX i XXI wieku.

E-mail:
gawarecka@gazeta.pl
ORCID:
ORCID: 0000–0002–0930–0064
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
15 Gawarecka [pdf] [283 KB]