Krystyna Pietrych

Krystyna Pietrych – prof. UŁ, kierownik Zakładu Literatury i Tradycji Romanty- zmu UŁ oraz Interdyscyplinarnego Centrum Badań Humanistycznych UŁ. Autorka monografii o poezji Aleksandra Wata (O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksan- dra Wata; Warszawa 1996) oraz edytorka jego pism (Dziennik bez samogłosek; War- szawa 2001). Następnie opublikowała „Co poezji po bólu?” Empatyczne przestrzenie (2009) oraz O czym (nie) mówią poeci? (2019). Główny obszar jej zainteresowań stanowi dwudziestowieczna poezja polska, pisała m. in. o wierszach Leśmiana, Tuwima, Baczyńskiego, Wata, Szymborskiej, Herberta, Białoszewskiego, Barańczaka, Iwaszkiewicza, Różewicza, Miłosza, Krynickiego, Sommera. Redaktor naczelna rocznika „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”.

E-mail:
pietrych@op.pl
ORCID:
0000–0001–9796–185x
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
08 Pietrych [pdf] [2.8 MB]