Mariusz Pisarski

Mariusz Pisarski – dr, autor monografii hipertekstu literackiego Xanadu. Hipertekstowe przemiany prozy, producent i współautor hipertekstów literackich i cyfrowych adaptacji klasyki m. in. internetowej powieści paragrafowej Bałwochwał na podstawie opowiadań Brunona Schulza i hipertekstowej adaptacji Pamiętnika znalezionego w Saragossie Jana Potockiego, kolaboratywnego hipertekstu Piksel Zdrój. Założyciel serwisu i pisma „Techsty. Literatura i Nowe Media”. Jest adiunktem w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i pracownikiem naukowym w Electronic Literature Lab na Washington State University Vancouver w USA.

E-mail:
mpisarski@wsiz.edu.pl
ORCID:
0000–0001–7038–0166
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
26 Pisarski [pdf] [165 KB]