Kinga Siewior

Kinga Siewior – dr, literaturoznawczyni i kulturoznawczyni, asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych oraz członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się geopoetyką i kulturowymi studiami nad migracjami oraz środkowoeuropejskimi politykami i poety- kami pamięci. Ostatnio opublikowała monografię Wielkie poruszanie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (2018). Obecnie pracuje nad projektem o emocjach w socjalizmie.

E-mail:
k.siewior@uj.edu.pl
ORCID:
0000–0002–6858–233X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12 Siewior [pdf] [274 KB]