Michał Kuziak

Michał Kuziak – prof. dr hab., profesor na Uniwersytecie Warszawskim (Zakład Komparatystyki ILP). Autor książek poświęconych Mickiewiczowi (m. in. Inny Mickiewicz) i Słowackiemu (Fragmenty o Słowackim), retoryce (Jak mówić, rozmawiać, przemawiać?), a także ponad stu artykułów dotyczących literatury romantycznej i współczesnej oraz teorii literatury i komparatystyki literackiej. Redaktor wielu książek zbiorowych. W kadencji 2019–2023 członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN.

E-mail:
michałkuziak@wp.pl
ORCID:
0000–0002–7926–5268
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
27 Kuziak [pdf] [191 KB]