Magdalena Śniedziewska

Magdalena Śniedziewska – dr, polonistka i italianistka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015–2018 adiunkt w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN w ramach programu FUGA (NCN). Autorka książek: Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (Kraków 2013), Siedemnastowieczne malarstwo holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku (Toruń 2014), „Osobiste sprawy i tematy”. Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej (Warszawa 2019), „Nuta autobiograficzna”. O twórczości Gustawa Herlinga- -Grudzińskiego (Kraków–Warszawa 2019). Zajmuje się związkami literatury i malarstwa, recepcją literatury włoskiej w Polsce oraz motywami ptasimi w literaturze.

E-mail:
magdalena.sniedziewska@uwr.edu.pl
ORCID:
0000–0002–7390–5340
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
02 Sniedziewska [pdf] [236 KB]