Mariola Wilczak

Mariola Wilczak – mgr, dokumentalistka w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, redaktor naczelna „Biuletynu Polonistycznego”. Interesuje się biografistyką, humanistyką cyfrową i edytorstwem elektronicznym. Pod kierunkiem prof. Ewy Głębickiej przygotowuje w Instytucie Badań Literackich PAN pracę doktorską o charakterze dokumentacyjnym Julia Dickstein-Wieleżyńska. Monografia życia i twórczości.

E-mail:
mariola.wilczak@ibl.waw.pl
ORCID:
0000–0001–8079–0732
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17 Klis [pdf] [298 KB]