Anita Kłos

Anita Kłos – dr, historyczka sztuki, italianistka, przekładoznawczyni, od 2012 roku związana z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Do jej głównych zainteresowań badawczych należą historia przekładu, zwłaszcza w kontekście pol- sko-włoskich relacji literackich w XX wieku, przekład niebezpośredni i pisarstwo kobiet. Autorka monografii Pogrzebana poezja. O recepcji twórczości Giuseppe Ungarettiego w Polsce (Wydawnictwo UJ, Kraków 2009) i Apologia kobiecego ducha. Sibilla Aleramo i jej związki z polską kulturą literacką pierwszej połowy XX (Wydaw- nictwo UMCS, Lublin 2018).

E-mail:
anita.klos@umcs.edu.pl
ORCID:
0000–0003–4865–0013
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17 Klis [pdf] [298 KB]