Michał Borodo

Michał Borodo – dr hab., adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego Uni- wersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierownik Studiów Podyplomo- wych Kształcenia Tłumaczy Języka Angielskiego. Autor monografii Translation, Globalization and Younger Audiences: The Situation in Poland (Peter Lang, 2017) i English Translations of Korczak’s Children’s Fiction: A Linguistic Perspective (Pal- grave Macmillan, 2020) oraz artykułów z zakresu przekładoznawstwa na temat tłumaczenia literatury dziecięcej, tłumaczenia komiksu, tłumaczenia amatorskiego oraz tłumaczenia i globalizacji.

E-mail:
michal.borodo@ukw.edu.pl
ORCID:
0000–0002–9634–7097
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
19 Borodo [pdf] [226 KB]