Monika Bednarczuk

Monika Bednarczuk – dr hab., literaturoznawczyni, pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku. Zajmuje się związkami literatury i polityki w XX wieku, pisarstwem i historią kobiet, procesami transferu kultury i nauki na przełomie XVIII i XIX wieku oraz subkulturą ezoteryczną w PRL-u. Autorka dwóch monografii: Obraz hiszpań- skiej wojny domowej lat 1936–1939 w piśmiennictwie polskim (Toruń 2008) i Kobiety w kręgu prawicy międzywojennej: idee, sylwetki, strategie pisarskie (Wrocław 2012) oraz szeregu artykułów. Współautorka i redaktorka książki Kulturtransfer in der Pro- vinz: Wilna als Ort deutscher Kultur und Wissenschaft (1803–1832) (Wiesbaden 2020).

E-mail:
m.bednarczuk@uwb.edu.pl
ORCID:
0000–0003–3490–3446
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
20 Bednarczuk [pdf] [286 KB]