Kamila Budrowska

Kamila Budrowska – prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Katedry Badań Porównawczych i Edytorstwa. Interesuje się związkami między literaturą a polityką, cenzurą oraz edytorstwem naukowym. Autorka ponad 100 prac naukowych. Ostatnio opublikowała: Writers, Literature and Censorship in Poland. 1948 – 1958 (tłum. P. A. Vickers, Wyd. Peter Lang, Berlin 2020, seria: „Cross – Roads. Studies in Culture, Literature, and History”, ed. R. Nycz, v. 21).

E-mail:
k.budrowska@uwb.edu.pl
ORCID:
0000–0003–3400–3966
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
23 Budrowska [pdf] [171 KB]