Marta Tomczok

Marta Tomczok – dr hab., badaczka Zagłady i jej najnowszych odniesień kultu- rowych. Pracuje na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Autorka m. in. książek: Czyja dzisiaj jest Zagłada? Retoryka – ideologia – popkultura (War- szawa 2017); Czy Polacy i Żydzi nienawidzą się nawzajem? Literatura jako mediacja (Łódź 2019). Publikowała m. in. w „Tekstach Drugich”, „Pamiętniku Literackim”, „Porównaniach”, „Zagładzie Żydów. Studiach i Materiałach”, „Ruchu Literackim”, „Poznańskich Studiach Polonistycznych”. Jest redaktor naczelną „Narracji o Zagładzie”.

E-mail:
marta.tomczok@us.edu.pl
ORCID:
0000–0001–9512–007X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
05 Tomczok [pdf] [240 KB]