Zbigniew Kaźmierczyk

Zbigniew Kaźmierczyk – dr hab. prof. UG, autor monografii Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza (2011), Słowiańska psychomachia Mickiewicza (2012), redaktor naukowy monografii wie- loautorskiej Religijność Czesława Miłosza (2020) oraz współredaktor i współautor monografii Adam Mickiewicz i Rosjanie (2020). Napisał ponad sto trzydzieści prac naukowych opublikowanych w Polsce i za granicą – w tym w przekładzie angielskim, rosyjskim, litewskim, ukraińskim. Odsłania gnostycko-manichejski obraz świata i człowieka w literaturze romantyzmu i epok następnych. Zgromadził argumenty na rzecz irańskiej etnogenezy Słowian i ukazuje jej implikacje literaturoznawcze. Literaturę i myśl słowiańską czyta w perspektywie filozoficzno-teologicznej i tworzy kanon dzieł etnogenetycznej historii literatury.

 

E-mail:
zbigniew.kazmierczyk@ug.edu.pl
ORCID:
0000–0002–7716–3911
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
16 Kazmierczyk [pdf] [240 KB]