Cezary Zalewski

Cezary Zalewski – dr hab., teoretyk i antropolog literatury, historyk literatury II połowy XIX wieku; profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor wielu publikacji, w tym książek: Powracająca fala. Mityczne konteksty wybranych powieści Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej (2005); Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej (2010); Bolesław Prus jako estetyk. Sztuki piękne w dyskursie i praktyce prozatorskiej pisarza (2014); Źródło. René Girard i literatura (2015); Istnie- nie zdegradowane. Problem masochizmu w polskiej literaturze nowoczesnej (2017).

E-mail:
cezary.zalewski@uj.edu.pl
ORCID:
0000–0001–6341–8592
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
09 Zalewski [pdf] [294 KB]