Małgorzata Peroń

Małgorzata Peroń – dr, ukończyła filologię polską i historię sztuki, pracuje w Insty- tucie Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskała tytuł doktora literaturoznawstwa na podstawie rozprawy „Plastyczna mapa świata. Poezja ks. Janusza Stanisława Pasierba wobec sztuki wizualnych”. Do głównych obszarów badawczych należą: twórczość Zbigniewa Herberta, Janusza S. Pasierba, literatura i krytyka polska po roku 1989, wizualność w kulturze.

E-mail:
malgorzata.peron@kul.pl
ORCID:
0000–0002–3244–7443
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Peron [pdf] [260 KB]