Konstelacja Janion

Artykuł poświęcony jest drodze twórczej Marii Janion – konstruowanemu przez nią integralnemu projektowi naukowemu, kulturowemu i egzystencjalnemu.

DOI: 10.14746/por.2021.1.27
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
27 Kuziak [pdf] [191 KB]