Świat w ekfrazach odpominany

Artykuł zawiera analizę istotnych kulturowych i literackich wątków podjętych w książce Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach autorstwa Katarzyny Szewczyk-Haake. Główny cel recenzji to przedstawienie najważniejszych kategorii teoretycznych konstytutywnych dla obszaru badawczego, w obrębie którego Szewczyk-Haake prowadzi swoje poszukiwania, przede wszystkim wielopoziomowych relacji między literaturą a sztukami plastycznymi. Rozpoznania prowadzone w ramach założeń metodologicznych obranych przez badaczkę prowadzą do wniosku, że interpretacja ekfraz we współczesnej poezji nie powinna ograniczać się do analizowania ich estetycznych funkcji, lecz stawać się poszukiwaniem ich wymiaru etycznego oraz sensów egzystencjalnych.

DOI: 10.14746/por.2021.1.22
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
22 Czyzak [pdf] [176 KB]