Wizualizacja litanii w poezji konkretnej: Gomringer, Jandl, Bocian

W artykule przywołane zostają dzieła poezji konkretnej w języku polskim i niemieckim, które spełniają jednocześnie dwa kryteria: 1) łączą sztukę słowa i sztukę obrazu oraz 2) ze względu na sposób operowania powtarzalnością dają się rozpatrywać jako litanie. Pada pytanie, czy w tych utworach respektowana jest ta sama wizja czasoprzestrzeni, jaka obowiązywała w litaniach średniowiecznych. Analiza relacji intersemiotycznych między językowym i wizualnym aspektem badanych dzieł wskazuje na zasadniczą różnicę między polską i niemieckojęzyczną poezją konkretną w zakresie dostępu do gatunkowego obrazu świata litanii.

DOI: 10.14746/por.2021.1.7
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
07 Sadowski [pdf] [1.8 MB]