Nie ma domu. Krajobraz kulturowy w literaturze (wybrane przykłady)

Artykuł obejmuje tematykę związaną z geografią kulturową i jej związkami z litera- turą. W spotkaniu tych dziedzin powstają zagadnienia przynależne do geopoetyki, przestrzeni pamięci i narracji o tożsamości. Tekst prezentuje literackie transpozycje przeżyć osób doświadczających wspomnień związanych z utratą domu. Są one skonfrontowane z rodzinnym krajobrazem. Utwory literackie i osobiste wspomnienia ukazują koncepcję symbolicznego rozumienia krajobrazu (Żeromski, Iwaszkiewicz, Miłosz). Monika Sznajderman w książce Pusty las odtwarza pamięć miejsc, z których ludzie zostali wysiedleni. Głos pisarza staje się głosem strażnika pamięci o ich krzywdzie. Odczytywanie ukrytych w krajobrazie znaczeń prowadzi do odkrywania biografii osobistych i historii narodów i mniejszości etnicznych

DOI: 10.14746/por.2021.1.10
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
10 Peron [pdf] [260 KB]