Patriotka wielu ojczyzn, mediatorka, translaborantka. O Julii Dickstein- -Wieleżyńskiej i jej życiu z przekładem

Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881–1943) – historyczka literatury i filozofii, poetka, publicystka, działaczka społeczna i edukacyjna, a także tłumaczka literatury pięknej i naukowej z wielu języków – jest postacią wciąż niedostatecznie docenioną w bada- niach literackich. Niniejszy artykuł skupia się na działalności Dicksteinówny jako mediatorki transkulturowej i tłumaczki oraz na umiejscowieniu przekładu na tle jej rozlicznych zainteresowań i dokonań. Niepublikowana korespondencja tłumaczki z Raffaelem Pettazzonim (1883–1959), antropologiem i historykiem religii, pozwala na zobaczenie jej aktywności przekładowej w perspektywie osobistej i socjologicznej, poprzez pryzmat sprawczości i współpracy (translaboration; Alfer 2017) różnych agentów translatorskiego procesu. Ukazuje też ograniczenia, jakie napotykała inte- lektualistka w świecie literackim i naukowym pierwszej połowy XX wieku.

DOI: 10.14746/por.2021.1.17
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17 Klis [pdf] [298 KB]