Post-koiné, czyli Anity Jarzyny projekt krytyki nieantropocentrycznej

Artykuł stanowi przegląd i omówienie monografii Anity Jarzyny Post-koiné. Studia o nieantropocentrycznych językach (poetyckich), która jest jedną z kluczowych rozpraw badających związki ludzko-zwierzęce na materiale poezji polskiej XX i XXI wieku. Książka Jarzyny jest nie tylko przykładem zręcznego aplikowania metodologii z pogranicza posthumanizmu i animal studies. Stanowi oryginalną i nowatorską propozycję nieantropocentrycznego czytania literatury, jest także ważnym głosem w debacie o budowaniu ładu ekologicznego i miejscu oraz roli zwierząt w życiu człowieka.

DOI: 10.14746/por.2021.1.24
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
24 Czerska [pdf] [175 KB]