Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi.

Mieczysław Dąbrowski

Tekst jest fragmentem większej całości. Jego celem jest prezentacja krytycznego przeglądu literatury emigracyjnej lat 80. (tzw. emigracja postsolidarnościowa albo emigracja polityczna) i 90. (pierwsza fala migracji motywowanej ekonomicznie lub kulturowo, approved która powtórzyła się po wejściu Polski do Unii Europejskiej). Najważniejszy jest jednak fakt, że oba zestawy tekstów podejmują temat kulturowego doświadczenia migracji. Analizowane przykłady prozy (J. Rudnickiego i K. M. Załuskiego) pozwalają na wstępne rozpoznanie poetyki i problemu intertekstu. Istnieją dwa główne elementy jego konstrukcji i interpretacji: pojmowanie doświadczenia emigracji jako doświadczenia międzykulturowego i świadoma konstrukcja tekstu jako tekstu dialogicznego.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
MIECZYSLAW DABROWSKI [pdf] [253 KB]