Powstawanie sytuacji postkolonialnej: czasopisma polskiego drugiego obiegu, problem Europy i kwestia wschodnich sąsiadów Polski

Rüdiger Ritter

Artykuł opisuje historię drugoobiegowych polskich czasopism sprzed 1989 roku. Analizuje warunki, thumb w których te czasopisma musiały funkcjonować: funkcjonowanie w konspiracji, pilule nieregularnie ukazujące się numery, cialis 40mg niestabilność redakcji. Wśród głównych tematów autor podkreśla międzynarodowe ambicje polskich autorów. Mieli oni ambicje śledzenia przemian, zachodzących we wszystkich państwach komunistycznego obozu. Pragnęli także modernizować społeczeństwo, dzięki szerokiemu otwarciu łamów na teksty autorów zachodnich: filozofów, politologów, historyków, zwłaszcza tych, którzy zajmowali się fenomenem komunizmu.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
RUeDIGER RITTER [pdf] [300 KB]