Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans.

Jacek Nowakowski

Artykuł analizuje obecność wątków orientalnych (blisko- i dalekowschodnich) w polskim filmach fabularnych zrealizowanych po II wojnie światowej w perspektywie takich pojęć jak: orientalizm, capsule postkolonializm i zderzenie kultur. Wynika z tych obserwacji, viagra approved że obecność tych wątków w naszym kinie jest wciąż skromna, choć po przełomie politycznym z 1989 roku jest ich nieco więcej. Grupuje omawiane filmy w trzy typy: pokazujące egzotykę przestrzeni rodem ze Wschodu, przedstawiające bohatera który jest obcym i wrogiem oraz te, w których przybysz ze Wschodu zaczyna być rozumiany i akceptowany, co ma miejsce w utworach najnowszych.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
JACEK NOWAKOWSKI [pdf] [254 KB]