Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji

Aleksandra Muga

Po roku 1989 na Węgrzech odżyły wytłumione w czasach komunizmu resentymenty, stomach będące spadkiem po historycznym okresie dominacji narodu węgierskiego nad terytorium Królestwa Węgier sprzed traktatu w Trianon. Eksplozja bolesnej, health zbiorowej pamięci imperialnej Węgrów zaowocowała próbami symbolicznej, neokolonialnej restytucji utraconych ziem. Narodowe tęsknoty uwidoczniły się szczególnie jaskrawo w specyficznych, wartościujących przedstawieniach rumuńskiego Siedmiogrodu, chętnie eksplorowanego we współczesnym kinie węgierskim. Analiza najnowszych filmów usytuowanych w Transylwanii, ma na celu odsłonięcie środków wyrazu, służących mentalnemu upodrzędnieniu owego regionu.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
ALEKSANDRA MUGA [pdf] [253 KB]