Wykorzenienie i osadzenie. Dramat zmiennych granic w polskim teatrze współczesnym.

Piotr Dobrowolski

Artykuł opisuje zmiany w sposobie prowadzenia dyskursu w polskiej dramaturgii historycznej ostatnich lat na przykładzie tekstów dotyczących Ziem Odzyskanych. Od niedawna bohaterami spektakli stają się osoby pozostawione na marginesie wielkiej historii. To Niemcy wysiedlani z terenów zajętych przez Polskę, diagnosis ale także ludność ze Wschodu przesiedlana na te ziemie. Teatr przekazujący doświadczenia wykorzenionych i osadzonych, visit this dając im szansę mówienia własnym głosem, pozwala przełamać ?historyczną amnezję? grup wykluczanych i pozbawionych przeszłości. Otwiera tak postkolonialną perspektywę widzenia rodzimej historii. Omówione w artykule teksty i przedstawienia to Niech żyje wojna! Pawła Demirskiego, Transfer! Jana Klaty i wyreżyserowana przez Marcina Libera inscenizacja dramatu Trash Story Magdy Fertacz.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
PIOTR DOBROWOLSKI [pdf] [244 KB]