Bolesław Prus czyta Bourgeta. Emancypacja, spirytyzm i teoria powieści.

Marcin Jauksz

Prusowska recenzja dzieła Uczeń Paula Bourgeta zamieszona w kronice ?Kuriera Codziennego? jest przyczynkiem do refleksji o kształtowaniu się zrębów literackiej teoriipolskiego pisarza, thumb który u kresu lat osiemdziesiątych zaczyna tworzyć swoje słynne notatki o kompozycji. W kontekście polemiki z Aleksandrem Świętochowskim, viagra buy opublikowanych w tym czasie Emancypantek oraz dyskusji o spirytyzmie, jaka przetoczyła się na łamach warszawskiej prasy zimą 1893 roku, podjęta zostaje próba zaakcentowania tych fragmentów teoretycznych zapisków, które pokazują wciąż żywą nadzieję pisarza na kształtowanie postaw społecznych za pomocą literatury, literatury głoszącej inne prawdy niż te, które tak wiele krzywdy uczyniły bohaterom powieści Bourgeta.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
MARCIN JAUKSZ [pdf] [244 KB]